Hallo, wij zijn Dam!

Dam is Rotterdams geld

Het is eerlijk, warm en
houdbaar

Een tweede portemonnee?
Liever lokaal?
Eerlijker geld?
Ons eigen geld?

Zo werkt het

Zakelijk

Rotterdamse Ondernemer?

Open hier gratis je zakelijke rekening

Gratis adverteren
1% contributie
Gratis betaalapp
Renteloos krediet

Open rekening

Particulier

Ondernemende Rotterdammer?

Open hier gratis je particuliere rekening

Gratis adverteren
1% contributie
Gratis betaalapp

Open rekening

Op 17 januari 2019 overhandigde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) haar 100e advies aan Minister van Financiën Wopke Hoekstra. In dit rapport constateert de WRR dat geldschepping vrijwel geheel loopt via de drie grote banken.

Stichting Ons Geld heeft via de politiek dit onderzoek in 2016 op de agenda gezet. Haar doel is te laten zien dat commerciële geldschepping op gespannen voet staat met het publieke belang van een stabiele digitale infrastructuur voor betalen en sparen.

De WRR deelt tot op grote hoogte de zorgen van Ons Geld en beveelt aan om digitale geldschepping via een centrale bank een kans te geven. Ze werkt dat echter niet verder uit. Verder adviseer de WRR minder schulden te maken, meer inspraak van burgers in bankbesturen mogelijk te maken en goed op te passen voor een nieuwe financiële crisis.

Het heel precies beschrijven van de toegenomen publieke rol van commerciële banken tot ‘semipublieke instellingen’ is een van de verdiensten van dit rapport. Het is een belangrijke steun in de rug bij het beargumenteren van innovatie en diversiteit. Het is jammer dat de WRR met deze studie niet haar licht laat schijnen over de complementaire lokale valuta als Dam en ook niet oproept tot het doen van lokale experimenten met andere betaalmethoden. Thomas Bollen van Follow the Money schreef een uitstekende recensie op het WRR rapport, het lezen waard!

Ada van Dijk
Secretaris Stichting DAM

 

Meer weten?