Missie

Dam is Rotterdams geld. Dam biedt Rotterdammers een eerlijk, duurzaam en lokaal alternatief voor euro en crypto’s.

Dam’mers hebben met hun lokale portemonnee meer keuzevrijheid en bestedingsruimte. Ze dragen bij aan grotere cohesie in de stad.

Samen maken we geld sociaal, lokaal, en leuk!

 

Visie

Dam helpt sociaal maatschappelijke problemen van Rotterdam op te lossen. Dat doen we met een waardevast betaalmiddel en renteloos krediet.

Dam is een duurzame non-profit organisatie die ondernemende Rotterdammers en Rotterdamse ondernemers ondersteunt met een eerlijk geldsysteem.

 

Strategie

Hoe we dat doen?

  • Dam zoekt de samenwerking met lokale economie en lokale impactprojecten. Zo ontwikkelen we communities die door zelforganisatie en met hulp van Dam hun maatschappelijke doelen kunnen realiseren.
  • Dam mijdt perverse prikkels zoals snelle koerswinst door speculatie. Dam kiest voor contributie naar draagkracht zodat de sterkste schouders het financieel systeem dragen.
  • Dam ontwikkelt zich onafhankelijk van overheden en hun subsidies. We willen niet afhankelijk zijn of worden van publiek geld.
  • Dam draait op 100% open source technologie en houdt vast aan haar mede daardoor extreem lage carbon footprint. Dam is en blijft daarmee het meest duurzame geldsysteem ter wereld.

 

Team Dam
Maart 2022

Let op!