Het Dam model

Dam biedt twee producten en doet dat tegen faire en uiterst concurrerende tarieven. Er gelden verschillende voorwaarden voor ondernemers en particulieren. Dat is zorgvuldig zo gekozen.

Het tarievenstelsel bewerkstelligt een beheerste groei van de hoeveelheid Dam in omloop, stimulansen om de handel te bevorderen en een evenwichtige verdeling van de kosten.

Tarieven en limieten:

  • Een rekening openen is gratis
  • Je betaalt 1% contributie* per maand
  • Je betaalt geen rente als je rood staat
  • Je kunt gratis adverteren
  • Ondernemers mogen tot 500 Dam rood staan

 

Contributie

De Stichting houdt 'contributie naar draagkracht' in op de eerste dag van iedere maand. Grondslag is het positieve saldo per einde van de voorgaande maand. Het doel van deze heffing is, naast het dekken van de kosten, de omloopsnelheid van Dam te verhogen.

De Stichting kan de tarieven en limieten eenzijdig wijzigen. Indien een rekeninghouder het hier niet mee eens is, kan worden opgezegd tegen de geldende condities (zie 'Veelgestelde vragen').

Vragen? Zie de veelgestelde vragen.

Meer informatie? Stuur een mail naar .

Meedoen? Je bent van harte welkom. Aanmelden.