NB: Dit is een samenvatting van hoe de Dam werkt. Lees voor een compleet inzicht in onze overeenkomst de juridische document Gebruiksvoorwaarden (pdf) en Privacy statement (pdf) helemaal door!

 1. De Dam is een alternatief ruilmiddel waarmee de Stichting de welvaart in en de economie van de regio Rotterdam vergroten.
 2. Je mag per persoon maximaal één rekening openen.
 3. Je kan altijd je rekening opzeggen, zonder opzegtermijn. De Stichting hanteert zelf een opzegtermijn van 30 dagen.
 4. Transacties vinden onmiddellijk plaats in het systeem en zijn onomkeerbaar, let daar op.
 5. Er zijn en komen geen Dam bankbiljetten of klinkende munten.
 6. Wij staan als Stichting buiten de afspraken die je maakt met andere rekeninghouders in het systeem. Dat is jullie eigen verantwoordelijkheid.
 7. Wij hebben geen invloed op de waarde van de Dam. Het is puur ter indicatie dat we zeggen: 1 Dam is 1 Euro.
 8. Je mag een factuur deels in Dam en deels in Euro laten uitbetalen. De Stichting faciliteert alleen de transactie in Dam.
 9. Als je jouw Damrekening wilt beëindigen, moet je bij een negatief saldo aanvullen met Euro (1 Dam is dan ook 1 Euro). Bij een positief saldo gaat je Dam saldo terug naar de Stichting. Het is daarom verstandig om voor beëindiging van je rekening het saldo op nul te brengen.
 10. De Stichting wisselt geen Dam om naar Euro’s. Dam is geen bank.
 11. Dam probeert als nieuw ruilmiddel zo transparant mogelijk te zijn. Dat kan dus betekenen dat de Stichting in de toekomst je Dam saldo of transactievolume voor andere rekeninghouders inzichtelijk maakt.
 12. Om de Stichting draaiende te houden is het nodig om gebruikskosten in rekening te brengen in Euro en/of in Dam. De Stichting informeert je vroegtijdig bij eventuele wijzigingen.
 13. De Stichting wil niet dat je veel gaat sparen, je krijgt dus geen rente over je saldo. Wel heft de Stichting maandelijks een kleine ‘contributie’ van 1% over je positieve saldo om een deel van onze kosten te dekken.
 14. Als de Stichting aan rekeninghouders een bonus of vergoeding betaalt, dan gaat dat van de rekening van de Stichting af. De Stichting brengt dus niet zomaar meer Dam in omloop. Zo blijft het systeem in balans.
 15. Als zakelijke gebruiker krijg je rentevrij een krediet. Je bent echter zelf verantwoordelijk voor het verstandig omgaan met jouw rekening. Zorg dus altijd dat je niet meer uitgeeft dan dat je terug kunt verdienen.
 16. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede administratie en de afdracht van belastingen. De Stichting moet de Belastingdienst inzage geven in je transacties en saldo.
 17. Als de Stichting, om wat voor reden dan ook, moeten stoppen met Dam dan krijg je de tijd om jouw saldo naar nul te brengen. Is daar geen tijd voor dan zal een minsaldo moeten worden aangevuld in Euro’s (1 Dam is 1 euro).  Hiermee zal de Stichting eerst haar eigen schulden aflossen en vervolgens een eventueel overschot uitkeren aan de deelnemers die positief staan. Dit geschiedt pro rata.
 18. Je bent verplicht misbruik van je password en ongeautoriseerde transacties direct te melden bij de Stichting.
 19. Meld het de Stichting als je verhuist, in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert, van rechtsvorm of eigenaar verandert.
 20. Gedraag je. Niet misleiden, beledigen, bedreigen of andere kinderachtige zaken. De Stichting is gerechtigd om je rekening bij wangedrag zonder opzegtermijn stop te zetten.

Veel plezier én voorspoed met Dam!
Team Dam.

Let op!