Dam wil schuldenproblematiek in Rotterdam aanpakken

Jaarlijks tot 3.000 Dam voor Rotterdammers met uitzichtloze schulden

Zo’n honderdduizend Rotterdammers hebben schulden en meer dan een kwart (25.000!) van hen komt hier zelf niet meer uit (bron: Rotterdamse Rekenkamer). Als het aan het Steunfonds (in oprichting) ligt, worden vanaf het najaar 2018 vele Rotterdamse gezinnen met schulden geholpen.

Iedere week ontvangt deze kwetsbare groep rond de 50 Dam (tot maximaal 3.000 Dam per jaar) die ze kunnen besteden aan primaire levensbehoeften. Besteding kan met de Dam betaalapp en bij deelnemende winkeliers of in nieuw in te richten Dam-winkels. Naar verwachting komt er een winkel op Zuid en één op Noord.

Schulden aanpakken onder begeleiding
Voorwaarde voor deelname aan de Dam-regeling is dat deze Rotterdammers open staan voor begeleiding en daardoor hun euro-situatie verbeteren. Hogeschool Inholland heeft een Rechtswinkel binnen Plint010, bemenst wordt door studenten HBO Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening. Inholland onderzoekt momenteel de mogelijkheid om studenten met specialisme Schuldhulpverlening en van de opleidingen binnen Finance ook hieraan deel te laten nemen. Zo zal de Rechtswinkel een allround loket worden met met gratis diensten voor Rotterdammers.

Privacy gewaarborgd
Mensen die uitzichtloze schulden hebben, schamen zich hier vaak voor en komen daar niet makkelijk voor uit. Zeker niet richting hun directe omgeving. Deze gezinnen en alleenstaanden in beeld krijgen is een uitdaging. Daarom wil Dam voor de screening van de eerste deelnemende gezinnen samenwerken met organisaties die goed bekend zijn met deze kwetsbare doelgroep. Voorop staat dat de privacy van de deelnemers volledig wordt gewaarborgd, zodat zij zich veilig en geborgen bij dit alles kunnen voelen.

Subsidie aangevraagd
De beweging Warm Rotterdam, een initiatief van de Pauluskerk, heeft Dam vorig jaar gevraagd om mee te denken over het bestrijden van de armoede in Rotterdam met lokaal geld. Steeds meer steden in de wereld zien de mogelijkheden van lokaal geld voor dit soort programma's. Voor bovenstaand plan vraagt Dam subsidie aan, ter financiering van de organisatiekosten, bij CityLab010. Op 14 september wordt bekend of deze aan Dam wordt toegekend.

Denk en doe mee!
Wil je ook een constructieve bijdrage leveren aan de schuldenproblematiek in Rotterdam? Originele denkkracht, de handen uit de mouwen steken en creatieve ideeën zijn welkom!

Informatie: Arie Smitskamp (projectleider Stichting Dam)

 


CityBlog-je
Een chronologische beschrijving aan wat vooraf ging.

 

18 juli 2018
De CityLab010 organisatie laat weten geen subsidie toe te kennen. We zijn teleurgesteld natuurlijk en vinden veel van de motivatie van 'de weigeringsbeschikking'. In een ingelaste bestuursvergadering besluiten we met de partners waarmee we reeds warm samenwerken door te gaan met het plan. Op 13 september trapt Dam het landelijke Alternative Finance Festival (AFF) af en daar bouwen we verder. Meedoen? Zie de evenement pagina voor alle informatie. [deze blog sluiten we hiermee]

21 juni 2018
We spreken een zorgcoöperatie in Rotterdam. Ook zij overwegen om met lokaal geld stedelijke problematiek (in IJsselmonde) aan te pakken. Het lijkt erg op het plan dat Dam heeft voor de hele stad. We bespreken onze visies en dat maakt beide plannen wederom beter.

7 juni 2018
Team Dam bezoekt de Rotterdam lezing 2018. Arminius zit helemaal vol. Dit jaar spreekt Prof. dr. Derk Loorbach van het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT), een onderzoeksinstituut van de Erasmus Universiteit, over de armoedeproblematiek van Rotterdam. Als in het aansluitende debat één van de aanwezigen vraagt hoe Loorbach denkt over een basisinkomen als oplossing, zegt hij dat je dan eesn met de mensen van Dam zou moeten praten. Ons momentje :). Na afloop hebben we vele constructieve gesprekken met mogelijke partners. Prachtige avond!

21 mei 2018
Dam dient een subsidieaanvraag in bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij organiseren de 'Smart Society Pilotstarter' waarin ze Dutch designers uitdagen om met initiatieven te komen voor een smart society. Dam suggereerde er om een generieke blockchain toepassing te ontwikkelen voor armoedebestrijding. Rotterdam zou de eerste stad worden en de toepassing zou bij succes ook in andere steden kunnen worden ingezet. Wat kan Dam er winnen? Geen geld, wel een 'werkend prototype'. Duimen dus!

17 mei 2018
Een ochtendje 'Impact scan' in het altijd gezellige BlueCity010. Samen met een bureau dat de gemeente hierin begeleidt werken we een impact scan van ons plan voor CityLab010 uit. Dat verduidelijkt! We kiezen ervoor deze aanpak over te nemen in het plan.

2 mei 2018
Wederom een volle dag; drie afspraken voor Plan Dam. Eerst een Rotterdams bedrijf dat blockchain toepassingen bouwt. Ze gaan desgevraagd eens uitrekenen wat dat zou kosten: Dam in je e-wallet.

Dan een gesprek met een Dam'mer die bij een Rotterdamse Rotary zit. Ze vinden het fijn dat Dam zich inzet voor de stad. Ze bieden belangeloos hulp aan in de vorm van bijv. interessant netwerk.

Tot slot naar Ploum voor een gesprek over de juridisch inbedding van Plan Dam. Het wordt een prachtig, interessant en boeiend gesprek met Stan Commissaris. Hij biedt namens zijn kantoor aan om Dam te begeleiden in de oprichting van een Stichting (ANBI). Dank je Stan!

25 april
Werksessie met Esther Janssen (wijvan010.nl), Dam'mer, Dam-fan, op en top Rotterdamse communicatie professional. Dam vraagt haar de communicatie van Plan Dam op te pakken. En ze zei 'Ja'! Het bericht boven deze blog is van haar hand. Dank je Esther!

24 april 2018
Ronde tafel bijeenkomst van Citylab010 bij Mazars. Dam bespreekt het plan met adviseurs van Ploum en Mazars. Over juridische inbedding en fiscale aspecten. En weer zijn we een stap verder. Ploum nodigt ons uit eens door te praten over die juridisch inbedding. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) lijkt voor de hand te liggen.

5 april 2018
Plint010, de kenniswerkplaats van Hogeschool Inholland Rotterdam, bezocht. Gesproken met coördinator Gisella en student Batuhan. Plint010 is partner van CityLab010 en we bespreken hoe we elkaar kunnen helpen, mocht de subsidie worden toegekend. Er liggen meerdere mogelijkheden, zowel op de Hogeschool zelf als wellicht ook op de Beijerlandselaan. Denk aan bijv. schulddienstverlening en juridische dienstverlening door gevorderde studenten aan de doelgroep. Op de valreep nog een mooi gesprek met Batuhan gehad over geld, rente en crypto currencies. Dat onderwerp leeft onder jongere moslims, meer dan je wellicht denkt. Dank Gisella en Batuhan!

4 april 2018
De ‘Blockchain in het sociaal domein’ dag in Krimpen aan den IJssel. Naast boeiende sprekers vanuit ICTU en VNG Realisatie speelden we met diverse medewerkers van de IJsselgemeenten de ‘blockchaingame’ en werkten we diverse ter plekke aangedragen processen aan. Fantastisch hoe je met blockchain en omdenken processen volledig kunt herontwerpen. Goed georganiseerd Robin, dank!

29 maart 2018
Een speciale editie van het Venture café. De inschrijvers voor CityLab010 konden met de crew vanuit de diverse CL-thema’s aan de slag. Gesproken met Melinda en Marije, van het thema (bestrijden van) schulden. Ze adviseren o.a. om het plan te toetsen bij de doelgroep en dat in te steken via Samen010. Goed idee, gaan we doen!

15 maart 2018
Het blockchain evenement van de Gemeente Rotterdam bijgewoond. Meerdere fraaie initiatieven gezien en met diverse mensen over de kracht en mogelijkheden van lokaal geld gesproken. Meerdere enthousiaste reacties ontvangen, waaronder een uitnodiging van de IJsselgemeenten voor een dag over blockchain in het sociaal domein. Leuk weetje: die uitnodiging kreeg ik van Robin. Hij herkende me van een gastcollege dat ik twee jaar geleden gaf op de Hogeschool Rotterdam, namens Dam, over geld.

14 maart 2018
Bijeenkomst van de beweging ‘Warm Rotterdam’ in de Pauluskerk. De Rotterdamse Rekenkamer, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en een onderzoeksjournalist van de Groene Amsterdammer presenteren er hoe erg en soms schrijnend de situatie in Rotterdam is. Je weet het wel maar als je het zo rauw hoort, krijg je toch een plaatsvervangend gevoel van schaamte dat dit anno 2018 nog kan gebeuren. De avond eindigt met de overhandiging van het Manifest Rotterdam Schuldvrij door ds. Dick Couvée aan vertegenwoordigers van de lokale politiek. Ze zijn er vrijwel allemaal en onderschrijven de noodzaak tot actie. Onze motivatie om het initiatief van Dam te laten slagen, die groeit!

12 maart 2018
Bijpraten met Gerard, rekeninghouder bij Dam, tevens innovatiemanager binnen de Gemeente Rotterdam. Hij suggereert om de mogelijkheden van blockchain technologie te onderzoeken en verwijst naar een blockchain evenement op 15 maart. Count me in!

13 februari 2018
Plan Dam besproken met de projectleider Mieke Zagt van Warm Rotterdam. Er zijn nog veel vragen maar over één ding zijn we het snel eens: wat er ook voor regeling komt, deelname wordt voorwaardelijk! Deelnemers uit de doelgroepen, die volgens het plan tijdelijk een Dam toelage krijgen, moeten gedurende die periode hun ‘euro-leven’ beteren! Dank je Mieke!

31 januari 2018
Volle dag. Eerst naar de aftrap van Warm Rotterdam in de Pauluskerk. Een beweging die zich hard maakt voor een warm Rotterdam en stevig inzet op armoedebestrijding. We bespreken het plan van Dam aan meerdere gesprekstafels en voelen dat we een juiste en gevoelige snaar raken.

Dan naar de aftrap van CityLab010, editie 2018. Er is dit jaar voor het eerst een budget voor terugdringen van schulden. Crew member Marije gesproken. En tegen een camera aangelopen. Tof filmpje geworden (Dam zit op 2 minuut 55). Bij vertrek ontmoet ik Frank, een mooie Rotterdammer van Zuid. Als ik vraag waar de Dam-winkel op Zuid zou moeten komen is het antwoord resoluut: op de Beijerlandselaan!

2014 - 2017
Meerdere gesprekken met mensen van de Pauluskerk: Jan, Danny, Rutger. Over armoede in Rotterdam en mensen met schulden. “Ze zakken steeds verder weg” is de analyse... De beweging ‘Warm Rotterdam’ wordt opgestart. Als Dam voelen we de plicht om te onderzoeken of we een bijdrage kunnen leveren. We gaan aan de tekentafel!

 

Let op!