Dam roept Rotterdam op wendbaarder en weerbaarder te worden rond nieuwe geldvormen.

15 juni 2017: In het vierde jaarverslag van Stichting Dam roept voorzitter Harry te Riele de stad op veel meer te gaan experimenteren met aanvullende geldvarianten. Hij verwacht komende decennia een variëteit aan verrekensystemen buiten de euro om en trekt daarbij een parallel met de energietransitie. De regio doet er volgens hem verstandig aan hiermee te experimenteren. Zo raken Rotterdammers van alle niveaus gewend aan het idee dat geld een door mensen ontworpen systeem is dat in onverwacht snel concurrentie kan krijgen van nieuwe betaalvormen die stoelen op andere waarden. Dam zelf is ontworpen om de economische en sociale cohesie in de stad te vergroten. Als er éen stad fit is en geschikt lijkt om hiermee te experimenteren, volgens voorzitter Harry te Riele, dan is het onze regio.

Dam heeft op dit moment zo’n 480 rekeninghouders. 70% hiervan is een bedrijfsrekening. De overige zijn particulier. Alle rekeningen en transacties zijn gratis. Met bijeenkomsten in de stad en gratis online advertentieruimte voor alle rekeninghouders komen Dam’mers en derden met elkaar in contact.

Zaterdag 17 juni viert Dam haar vierde verjaardag met een bijeenkomst voor Het Koetshuis in het Park bij de Euromast. Iedereen is welkom. Bezoekers kunnen consumpties daar betalen in Dam. Wie nog geen rekening heeft opent die ter plekke, gratis, in één minuut op www.rotter-dam.nl.

Temidden van een groeiende groep aanvullende geldsystemen in Nederland en daarbuiten wil Dam een betrouwbare en solide variant zijn. 2016 is gebruikt om de organisatie te verstevigen, de app en het webplatform stapsgewijs te verbeteren, het beveiligingsniveau op te schroeven en bijeenkomsten in de stad te organiseren. Zwitserland (WIR) en Sardinië (Sardex) heeft twee grote buitenlandse voorbeelden. In eigen land is Noppes al 25 jaar actief in Amsterdam en de Utrechtse Euro de nieuwste loot aan de stam. Dam ambieert één van betere systemen te zijn in deze diversiteit.

Met elkaar vormen alternatieve geldsystemen een steeds steviger tegengeluid op de routines van de wereldmunten, het monopolie van commerciële banken en hun manier van geld creëren.

--

Dam, Rotterdams Geld is een betaal- en handelsplatform dat zich richt op ondernemende Rotterdammers en Rotterdamse ondernemers. Ondernemingen en particulieren openen gratis een online rekening. Stichting Dam werd in juni 2013 opgericht door zeven onafhankelijke Rotterdammers. Ze heeft als missie de sociale en economische cohesie in de regio te versterken. Daarnaast laat ze zien dat geld op andere grondslag kan worden georganiseerd dan nu gebruikelijk.

Dam biedt een app met webplatform zonder rentemechanismen. Monetair-technisch is het een zogeheten mutual credit clearing (mcc) systeem. Geld ontstaat en verdwijnt daarbij tussen rekeninghouders onderling. Rekeninghouders maken dus zelf elke Dam aan die in omloop is. MCC-systemen blijven stabiel, ook als de economie stationair draait of zelfs krimpt. Dam vormt voor ondernemende mensen een tweede, lokale portemonnee.

Meer weten? Zie het Jaarverslag Dam 2016.

 

 

Let op!