Heerlen heeft een lokale munt die het Heerlens Heitje heet. Het Heitje kan alleen bij acht kleine lokale ondernemingen besteed worden. Uitkeringsgerechtigden kunnen Heitjes verdienen met gemeenteklussen. De beloning in Heitjes wordt voor de belastingdienst en de gemeente een-op-een gezien als een betaling binnen de wettelijk vrijgestelde vrijwilligersvergoedingsruimte. Zo wordt voorkomen dat de uitkering wordt gekort. Wat is slim en nieuw aan het Heitjes-idee in Heerlen?

Vrijwilligersvergoeding in plaats van inkomen.

Heitjes werden aanvankelijk gezien als inkomen. Iedere deelnemer was tot 21 juni verplicht de heitjes aan te geven voor de inkomstenbelasting. Maar dat kan invloed hebben op iemands uitkering of toeslag. Wethouder Charles Claessens: “Dat blijkt in de praktijk zo af te schrikken, dat veel mensen uit angst niet meedoen. Sinds 21 juni is er dus een aanpassing in de manier van belonen en gekozen voor de toepassing van de vrijwilligersregeling. De totale onbelaste vrijwilligersvergoeding in 2021 is € 1.800,- per jaar. Die regel is voor iedereen gelijk. Dat past ook meer bij de gedachte van het Heitjes project: iedereen kan helpen om zijn of haar buurt mooier te maken en daarmee een centje bij te verdienen.” Jaarlijks kan iemand maximaal € 1.500,- aan heitjes verdienen, om zo ook ruimte te laten voor ander vrijwilligerswerk.

Heerlen is trots op het uniek Heerlens concept waarbij iedereen wordt beloond voor het doen van klussen in de buurt. De gemeente vond uiteraard ook meteen de weg naar het formulieren van klusopdrachten voor mensen met een uitkering. Een groep is nu daarmee aan de gang gegaan. Gewapend met een door het project verstrekte klusbox met daarin alle benodigde materialen, namen ze samen zo’n 25 prullenbakken, bankjes en wegmarkeringen onder handen. Hiermee is zo’n € 1.000,- aan heitjes verdiend. Het project wordt gesponsord door Heerlen Mijn Stad, CoTown, Brightlands Smart Services Campus, buurtorganisatie GMS, CBS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Rotterdam kan hier een voorbeeld aan nemen want het is voor Rotterdammers met een uitkering niet mogelijk deze vrijstelling te benutten zonder gekort te worden op de uitkering. De enige route om vrijwilligersvergoedingen te mogen houden is deelname aan een re-integratie programma. Daarvoor moeten uitkeringsgerechtigden toestemming vragen aan hun klantmanager bij werk en inkomen.

Info: www.heerlen.nl/heitje (gewoon op de gemeentepagina, daar wel...)

 

 

 

Let op!