Productvoorwaarden

De kosten hangen af van het type rekening dat je kiest en bestaan uit:

  • een eenmalige of periodieke contributie in euro's. Periodieke contributie betaal je per jaar. Je krijgt enkele dagen voor afloop van je lidmaatschap een herinnering voor verlenging. Verlengen doe je zelf; Dam hanteert geen incassoregeling.
  • een maandelijkse contributie, naar draagkracht, in Dam. Iedere 1e dag van de maand wordt automatisch een percentage van je Dam-saldo ingehouden, alleen als je positief staat.

 

Afhankelijk van het type rekening krijg je:

  • Advertentieruimte: je mag je producten of diensten aanbieden op de DamMarkt. Ieder type rekening heeft een eigen maximum aan (gelijktijdige) advertenties en voor iedere advertentie geldt een maximale plaatsingsduur. Hoe 'luxer' je rekening, des te meer en langer mag je adverteren.
  • Kredietruimte: bij zakelijke rekeningen krijg je de beschikking over een rentevrij krediet. Hoe 'luxer' je rekening, hoe meer je rentevrij rood mag staan. Je wordt persoonlijk benaderd door iemand van ons team i.v.m. het instellen en activeren van je kredietlimiet.