Vraag? Antwoord!

Meer weten? Ga naar de  lijst met veelgestelde vragen of gebruik de zoekfunctie rechts bovenin je scherm.

 

Juridisch

Nee, elke deelnemer is vrij om af te spreken of een overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) in Dam wordt aangegaan of niet.

Ja, een deelnemer kan zonder opgaaf van reden op elk moment opzeggen en zijn/haar rekening opheffen. Echter, als een deelnemer rood staat moet hij het negatieve saldo aanzuiveren in euro.

Een eventueel positief saldo kun je eerst uitgeven of aan de Stichting laten vervallen.

Nee, van deelnemers die rood staan wordt verwacht dat ze, door het aanbieden van goederen en diensten in Dam aan andere deelnemers, hun saldo weer aanvullen. Het is de bedoeling dat deelnemers afwisselend 'rood' en 'zwart' staan.

Als een deelnemer zijn negatieve saldo niet aanvult kan de Stichting besluiten de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst op te zeggen. Het aanzuiveren van een negatief saldo is een verplichting van een deelnemer. Een negatief saldo moet aan het einde van de overeenkomst in euro (waarbij 1 Dam 1 euro is) aan de Stichting worden betaald.

Privacybescherming vindt de Stichting zeer belangrijk. Lees erover in het privacy statement.

Je rekening is uiteraard goed beveiligd. Deze draait op een zgn. 'secure' server en je gegevens worden steeds versleuteld. Je herkent dat aan 'https' en een hangslotje voor het internetadres bovenin je browser.

Dam'mers kunnen zich legitimeren bij Dam door een eurobedrag over te maken vanaf hun eigen rekening naar Dam. Dat kan via deze pagina.

Van Dam'mers die zich nog niet hebben gelegitimeerd, weet Dam niet precies wie het zijn, waar ze gevestigd zijn of wonen etcetera. Dat laten we je weten via deze waarschuwing.

Ja. Bestuurders en kernteamleden dienen de Gedragscode te tekenen. Bestuurders en overige teamleden met financiële (Euro of Dam) of bijzondere (systeem)bevoegdheden dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met screeningsprofiel 'Financiële dienstverlening' te overleggen.