Vraag? Antwoord!

Meer weten? Ga naar de  lijst met veelgestelde vragen of gebruik de zoekfunctie rechts bovenin je scherm.

 

Dam als systeem

Nee, Rotterdams geld lenen kost geen geld. Dam rekent geen rente als je rood staat. Principieel!

Voor de liefhebber: bij een bank betaal je rente als je rood staat. Je leent immers geld van de bank en steunt daarmee het verdienmodel van die bank. Bij Dam leen je van de Dam community, van alle andere rekeninghouders samen. Dam is zo opgezet dat we elkaar voor deze onderlinge kredietverstrekking geen rente rekenen.

Vandaar de 'waarschuwing' op onze website:

letop

 

Dam heeft momenteel 562 rekeninghouders.

Stel, je hebt 2 deelnemers, beiden met een Dam saldo van nul. Als deelnemer A een betaling doet van 10 Dam aan deelnemer B dan komt deelnemer A 10 Dam in de min te staan en deelnemer B 10 Dam in de plus.

Dam ontstaat dus doordat deelnemers elkaar onderling betalen en krediet verlenen. Zo zijn alle saldi van alle deelnemers in totaal met elkaar in evenwicht. Zo’n systeem wordt wel “mutual credit clearing” genoemd.

De bestuurders hebben geld aan de Stichting geleend om de opstartfase door te komen. Ook zijn er verschillende Vrienden van Dam die een bijdrage leveren in de kosten.

Wellicht zullen ook deelnemers om een bijdrage worden gevraagd om de Stichting draaiende te houden. De Stichting praat tot slot met potentiële donateurs en fondsen.

Het bestuur, aangevuld met enkele professionals uit het Dam netwerk, hebben zich gecommitteerd aan één dag per week inzet voor Dam, zonder financiële vergoeding. Zo blijft de Stichting zo lang als mogelijk onafhankelijk van subsidies.

Jazeker! Het netwerk wordt waardevoller als er meer deelnemers meedoen en met een grotere verscheidenheid aan behoeftes en aanbiedingen. Weet je iemand die voor jou (of anderen) waardevol kan zijn, breng hem dan in contact met ons.

Daarnaast moet er het nodige gebeuren om het systeem in de lucht te houden en te verbeteren. Iedereen die hier een rol in kan en wil spelen is van harte uitgenodigd contact op te nemen met het bestuur.

Ja, de Stichting heeft een 'verklaring van geen bezwaar' van De Nederlandse Bank. De Stichtingstaat daardoor formeel niet onder hun toezicht en is juridisch gezien geen bank..

De Stichting geeft als richtlijn dat één Dam één euro waard is omdat dat het rekenen in Dam en het doen van de administratie vergemakkelijkt. Maar iedere deelnemer is vrij om zelf zijn eigen prijzen te bepalen.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Zij maakt wel kosten om Dam als systeem draaiende te houden en te verbeteren. Die betalen we uit een enkele subsidie, jouw contributie en waar nodig uit eigen bijdragen.

De Stichting streeft er uiteindelijk naar om alle noodzakelijke middelen zoals webhosting, bedrijfsvoering en de ontwikkeling van het platform bij voorkeur vanuit (de regio) Rotterdam in te kopen. In Dam uiteraard.

Nee. Dam is volkomen wit en legaal geld. De DNB heeft een zgn. 'Verklaring van geen bezwaar' afgegeven, mede omdat we voldoen aan alle regels omtrent lokaal geld.

Nee. Dam is geen bank. Dam is een 'mutual credit clearing system', ofwel een systeem van wederzijdse kredietverstrekking. Als er iemand in de min gaat of staat, is dat altijd gedekt door iemand anders met een positief saldo. Deelnemers verstrekken elkaar dus krediet.

Bij banken verstrekt de bank het krediet. Voor elke euro die jij op je rekening hebt, leent de bank er pakweg 100 uit. Daarmee is 99 euro gecreëerd, uit het niets. Dam creëert geen geld. Elke Dam krediet is gedekt. De som van alle Dam saldi is nul. 

Nee. Bestuursleden en andere kernteamleden krijgen geen honorarium voor hun werkzaamheden voor Dam. Ze ontvangen wel een forfaitaire onkostenvergoeding van 10 Dam per maand.

Soms verrichten kernteamleden namens Stichting Dam, of dankzij hun functie bij Stichting Dam, betaalde werkzaamheden bij derden die uitstijgt boven een onkostenvergoeding. Denk aan het geven van presentaties of het verlenen van adviezen. Als vuistregel is afgesproken dat in dat geval 80% van de te ontvangen vergoeding voor die werkzaamheden naar de uitvoerende(n) gaat en 20% naar de Stichting.