Vraag? Antwoord!

Meer weten? Ga naar de  lijst met veelgestelde vragen of gebruik de zoekfunctie rechts bovenin je scherm.

 

Belasting

(Antwoord door: Johan Kauffman van Kauffman Belastingadvies)

"Het is heel simpel, het verhaal van de Dam en de BTW. Althans als je in de eurowereld ondernemer bent voor de omzetbelasting. Ben je in de eurowereld namelijk ondernemer voor de omzetbelasting, dan bereken je over je Dam leveringen en Dam diensten ook BTW aan je afnemers. Hetzelfde percentage dat je berekent voor je euro-leveringen en euro-diensten (dus 21% of 6% of 0%). Worden er aan jou leveringen en/of diensten in Dam berekend met BTW en kan je in de eurowereld die BTW in vooraftrek brengen, dan kan je die Dam-BTW ook in vooraftrek brengen. Maar het afrekenen met de fiscus doe je in euro’s. Je moet daarom voor je aangifte omzetbelasting de Dam omrekenen in euro’s. Daarbij moet je uitgaan van de koersverhouding zoals die geldt. Die is thans 1:1. Dat houdt het helemaal simpel.

Een voorbeeld ter verduidelijking. In de aangifteperiode heb je exclusief BTW 10.000 euro respectievelijk 5.000 Dam omgezet. Voor jouw diensten geldt het 21%-tarief. Je hebt daarom over je facturen 2.100 euro BTW respectievelijk 1.050 Dam BTW berekend. De af te dragen BTW is daarom (omgerekend naar euro’s) 3.150 euro.

Aan jou is in dezelfde periode exclusief BTW 2.000 euro en 2.500 Dam in rekening gebracht. Op al die nota’s is 21% BTW in rekening gebracht, ofwel 420 euro en 525 Dam. Je kunt alle BTW die aan jou in rekening is gebracht in vooraftrek brengen. Dan kan je dus in totaal omgerekend (wederom uitgaande van de 1:1 verhouding) 945 euro als voorbelasting in vooraftrek brengen. Per saldo moet je op basis van dit voorbeeld over het aangiftetijdvak daarom 3.150 euro minus 945 euro is 2.205 euro BTW aan de fiscus afdragen. Voor degenen die in euroland geen ondernemer zijn, gelden voor de omzetbelasting speciale regels. Is daarvan bij jou sprake, neem dan contact op met een belastingadviseur. Ook te vinden in het Dam-netwerk."

Ja, voor Dam transacties van ondernemers gelden dezelfde BTW regels als voor de Euro.

Nee, je bent vrij in de keuze of je je de BTW in Dam of in Euro laat betalen.

Dam en Euro voeg je samen in één aangifte. De Belastingdienst kent de Dam natuurlijk wel, maar ze ondersteunen het nog niet in hun aangiftesoftware en -formulieren.