De Coronacrisis veroorzaakt grote problemen voor het Rotterdamse bedrijfsleven. Met Dam kunnen ondernemers elkaar en de stad ondersteunen.

Ruim 550 stadgenoten hebben inmiddels een Dam-rekening. Voor tweederde zijn dat klein-zakelijke ondernemingen. Dam-rekeninghouders geven elkaar renteloos krediet. Deze zomer zou Stichting DAM (De Alternatieve Munt) met nieuwe rekeningsoorten komen die de rentevrije kredietruimte voor ondernemers vergroten. De Coronacrisis heeft ons doen besluiten de introductie hiervan te versnellen. Zo hopen we stad een ruimere tweede portemonnee te bieden in tijden van Corona, op een manier die de cohesie in de stad versterkt. Binnenkort kunnen we hier meer over vertellen.

Tot nu toe werkt Stichting DAM zonder steun of participatie van de overheid. Als de gemeente Rotterdam een actieve rol gaat spelen ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor Rotterdamse bedrijven.

Stap één is het openen van een rekening door de gemeente, zodat er een bestedingsmogelijkheid aan boord komt die voor alle rekeninghouders zeer welkom is. Het idee dat je je terrasvergunning, afvalstoffenheffing of precariorecht betaalt met Dam, en andersom dat de gemeente diensten en producten van Dam-rekeninghouders inkoopt, is om meerdere redenen een aantrekkelijk idee. Als de gemeente inzet op een actievere rol, kan Stichting DAM haar communicatie opvoeren, de handelsgemeenschap doorontwikkelen en het IT-platform nog efficiënter maken. 

Beste Gemeente, het zijn ongewone tijden en die zullen de structuur van Nederland definitief veranderen. Ook de manier waarop Nederland met geld omgaat zal daardoor blijvend beïnvloed worden. Rotterdam heeft een voorsprong als het gaat om lokaal geld. Die voorsprong krijgt de stad van onze 550 Dam-rekeninghouders.

Welgemeende groet,

Harry te Riele

Voorzitter Stichting Dam

Let op!