Beweging in Den Haag!

Donderdag, 17. Januari 2019, 16:00 - 17:00

Beweging in Den Haag!

WRR publiceert rapport “Geld en schuld”.

17 januari presenteert WRR het rapport “Geld en schuld”. Een mijlpaal op de weg naar geldhervorming.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) presenteert het rapport Geld en schuld: De publieke rol van banken.

Het rapport Geld en schuld is het resultaat van een adviesaanvraag van de regering over de werking van het geldstelsel. Over dit onderwerp is naar aanleiding van het burgerinitiatief ‘Ons Geld’ een debat gevoerd in de Tweede Kamer. Tijdens dit debat is een motie aangenomen met twee verzoeken aan de WRR:

1. het geldstelsel nader bestuderen
2. de voor- en nadelen van verschillende vormen van geldschepping te onderzoeken.


WRR-raadslid Casper de Vries presenteert tijdens de bijeenkomst de belangrijkste conclusies van het rapport. Minister Hoekstra (minister van Financiën) neemt het rapport in ontvangst en zal er op reageren.

 

 

:

Contact :

Dit is een extern evenement, dat bezocht wordt vanuit interesse binnen het team van Dam.